Hierbij geven wij u een korte update m.b.t. de problemen met vissterfte bij De Blocq van Kuffeler en de aanpak ter voorkoming hiervan.

Er zijn recent online uitleesbare zuurstofloggers opgehangen in 2 van de 4 persbuizen, in de andere 2 persbuizen hangen de twee zuurstofloggers die Sportvisserij Nederland ter beschikking heeft gesteld (deze moeten ter plaatse uitgelezen worden.). Inmiddels is duidelijk dat er snel zuurstofloosheid in de buizen optreedt, dat het pompen de zuurstofwaardes weer opkrikt maar dat er momenteel te vaak gepompt moet worden om het zuurstofpeil op orde te houden.

De conclusie vanuit het Waterschap is dat deze aanpak niet vol te houden is in verband met de droogte en het waterpeil in de vaarten. Kort door de bocht: het water is op. Alsnog de pomp elke keer aanzetten betekent dan dat de pomp minimaal een uur aangezet moet worden. Dat kost veel water, het is niet goed voor de levensduur van de pompen maar de vis krijgt ook steeds opnieuw de kans om het gemaal in te zwemmen

Er is daarom besloten om het gemaal voor 3 weken stil te zetten. De vis die nu in de persbuizen opgesloten zit is niet meer te redden, maar wel is nu zeker dat er niet steeds nieuwe vissen het gemaal inzwemmen. Dit ‘stilzetten’ wel even met de slag om de arm dat als de Blocq nodig is voor peilbeheer deze toch aan moet (maar dan wel pas als laatste, na Colijn en Lovink).

Oude lenspompen bieden mogelijk oplossing.
Ondertussen in het Waterschap naarstig op zoek naar lange termijn maatregelen, een hoopvolle optie zijn misschien de nog in het gemaal aanwezige lenspompen. Dit inmiddels 60 jaar oude systeem wordt tegenwoordig niet meer gebruikt maar is nog wel operationeel. Met behulp van de bouwtekeningen konden de technicie achterhalen dat ze water via de inlaat uit het Markermeer in kunnen laten en ter hoogte van de afsluiter de persbuis in kunnen pompen. Ze hebben hier een test mee gedaan en uit de gegevens bleek een hoopvolle toename van zuurstof. De inzet van deze pompen wordt verder onderzocht.