steigers Met het verdwijnen van de vorige website bleek per abuis ook het steiger-overzicht verdwenen te zijn. We hebben deze pagina wederom op de server gezet en hij is (weliswaar in de oude opzet) nu weer te bewonderen via deze link: steigers in Almere