Inderdaad, u leest het goed. Het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland gaat het aanpakken van de quota voor de beroepsvisserij op onze Randmeren helemaal zelf regelen en jullie en wij (sportvissers én verenigingen) moeten maar gewoon toekijken en afwachten hoe zij dat er, óók in 2018, weer vanaf gaan brengen.

Toch jammer, want het leek allemaal zo mooi. Een adviseur van MidWest die onomwonden aangaf erg blij te zijn met input uit verenigingen en de harde toezegging deed om een thema avond over de beroepsvisserij te organiseren. Uitstekend om de bij bestuurders aanwezige kennis te gebruiken en er was belangstelling bij diverse betrokken partijen maar ……….. ineens werd het stil, en dan weet je het eigenlijk wel bij deze federatie. Het lijkt er dan ook sterk op dat deze welwillende adviseur door het bestuur van MidWest is teruggefloten. Op mailtjes wordt ineens niet meer gereageerd dus blijkbaar is hem een communicatieverbod opgelegd.

Recent werd ons uit antwoorden op vragen van onze vereniging voor de ALV van MidWest al een beetje duidelijk welke koers dit bestuur wenst te varen:

MidWest (degene die de zegenvergunning aan de beroepsvissers uitgeeft) stelt dat de organisatie (wie dan?) zich al jaren met de beroepsvisserij bezig houdt (blijkbaar met weinig succes) en dekt zich vervolgens alvast in door te stellen dat het een traject is wat ‘een lange adem’ vergt. Wij vrezen dat dit waarschijnlijk een heeeeele lange adem gaat worden.

Wel erkent het bestuur van MidWest dat aanpassen van de quota een serieuze zaak is (je meent het!) en eerder werd al gemeld dat onze adviseur contact heeft met specialisten en juristen van Sportvisserij Nederland. Wie die ‘specialisten’ zijn wordt niet gemeld, en de successen (kuch) van de ‘juristen’ van Sportvisserij Nederland t.o.v. de beroepsvisserij zijn inmiddels wel bij iedereen bekend. De ene na de andere nederlaag van deze ‘specialisten’ en juristen bij de rechter passeerde immers recent de revue. Ook stelt zij dat ‘de procedure’ zorgvuldig gevolgd moet worden. Over welke ‘procedure’ dat dan gaat weten wij niet en de vraag is dan ook of het bestuur van MidWest dat zelf wel helder heeft. Want juist dáár was een thema-avond nou zo leuk voor geweest.

Affijn, de adviseur is van de aardbodem verdwenen (op 2 mailtjes van ons dus geen enkele reactie) en verder is iedere vorm van meedenken ongewenst. Op het moment dat MidWest meent dat er iets zinnigs te melden is of er duidelijke informatie en vragen te delen zijn zal zij een informatieavond organiseren. De vraag is dan weer wel wie bepaalt of iets ‘zinnig’ is natuurlijk.

Kortom: de specialisten en juristen gaan het allemaal zelf oplossen! Wij kunnen nu dus niets anders doen dan wachten tot MidWest u en ons iets ‘zinnigs’ te melden heeft en op de nieuwe zegenvergunning die MidWest gaat verstrekken. Daarin wordt immers vermeld welke hoeveelheden vis dit jaar weer met de zegen uit onze Randmeren geschept mag worden alsmede de hoeveel ‘bijvangst’ (snoekbaars) er onder welke voorwaarden dit jaar weer door de beroepsvissers meegenomen mag worden.

De enige vraag die dan nog overblijft luidt als volgt: “is dit slechts (misplaatste) arrogantie van het bestuur van Sportvisserij MidWest Nederland of krijgen we over enkele maanden echt verrassend goed nieuws?”

Wij houden u op de hoogte.