De sportvisserij blijft toch een opmerkelijk wereldje. Ik kon mij toch echt herinneren dat er ooit in de regelgeving was opgenomen dat je gevangen karper niet in je bezit mocht hebben, maar ineens bleek uit het Groene Boekje dat deze regel verdampt is. Nou was hij ook wel vatbaar voor discussie (zodra hij op de mat ligt heb je hem immers al in je bezit) maar om deze regel dan, zonder enige vorm van informeren of overleg simpelweg geheel te schrappen, is natuurlijk idioot.

Want natuurlijk kan het bij ‘juist gebruik’ allemaal niet zoveel kwaad, maar wie gebruikt hem op de juiste manier en, belangrijker nog, wie gebruikt hem met de juiste motivatie (bewaren voor de foto bij daglicht of vers mee naar huis)? Vandaar dat deze regel per direct in ere hersteld is, de betreffende tekst behorende bij onze VISpas luidt nu als volgt:

  • Het gebruik van een leefnet, bewaarzak of andere variant om gevangen vis levend te ‘bewaren’ is niet toegestaan. Uitsluitend leden kunnen voor het gebruik van een leefnet t.b.v. het vissen op witvis een ontheffing aanvragen bij het bestuur.

Daarnaast is er, op verzoek van de roofviscommissie, nog een aanpassing in de reglementen gedaan. De bepaling dat je per persoon maximaal 5 dode zoetwatervissen in je bezit mag hebben is geschrapt. Wij volgen op dat vlak de geldende regelgeving van Sportvisserij Nederland die 10 dode aasvissen toestaat.