Winterse omstandigheden

Aanvulling reglement per 19-12-2023

Wanneer er sprake is van ijsvorming geldt onderstaande aanvulling:
  • de wedstrijd wordt afgelast wanneer door ijsvorming 2 of meer geclaimde stekken op de Lage of de Hoge vaart niet bevisbaar zijn
  • stekken op de plassen tellen binnen deze criteria niet mee
  • dichtgevroren stekken dienen op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd om uiterlijk 17:00 uur middels een foto bij de organisatie gemeld te zijn zodat tijdig besloten kan worden of de wedstrijd uitgesteld wordt of niet
  • mocht er in de laatste nacht voorafgaand aan de wedstrijd aanzienlijke vorst voorspeld zijn wordt de wedstrijd alsnog verzet, dit ter beoordeling van de organisatie
  • bij afgelasten wordt de wedstrijddatum automatisch 2 weken doorgeschoven.
Concreet betekent dit het volgende:
  • is jouw stek als enige op de vaart door ijsvorming niet bevisbaar? Dan zal je in overleg met de organisatie een andere stek moeten zoeken
  • is er op de zaterdag voorafgaand aan de wedstrijd vóór 17.00 uur gemeld dat er 2 stekken op de vaarten door ijsvorming niet bevisbaar zijn? Dan wordt de wedstrijd 2 weken doorgeschoven
  • zijn de criteria voor de vaarten m.b.t. ijsvorming niet behaald (de wedstrijd gaat door) maar is jouw stek op een van de Flevolandse plassen niet bevisbaar? Dan zal je in overleg met de organisatie een andere stek moeten zoeken