Reglement dagwedstrijden

Reglement per 21-12-2023

1 Aanvang en eindtijd worden per wedstrijd apart vermeld
2 Als er sprake is van inschrijfgeld wordt deze direct ná aanvang wedstrijd middels een ‘Tikkie’ geïnd
3 U kiest zelf een stek. Een gekozen stek kan niet ‘geclaimd’ worden, is de gekozen plek op de wedstrijddag bezet dan heeft u pech. De gekozen stek moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
  • de gekozen stek moet in Flevoland liggen, óók de randmeren doen mee
  • vissen op stadswater is niet toegestaan, raadpleeg bij twijfel de organisatie
  • vissen in het Oostvaardersdiep (bij Blocq v Kuffeler) is niet toegestaan
  • Indien gekozen is voor een visplek binnen de bebouwde kom is het verplicht de auto op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen te parkeren
  • verkassen tijdens de dagwedstrijden is onbeperkt toegestaan mits in overleg met organisatie
  • zijn er op het definitieve inschrijfmoment (vermeld bij iedere wedstrijd) meerdere inschrijvingen voor dezelfde stek? Dan volgt een online loting, deze vindt de volgende dag plaats
4 Voor teams gelden onderstaande afspraken:
  • de teamcaptain is verplicht zich vóór aanvang wedstrijd middels een App bericht bij de organisatie te melden
  • vóór aanvang wedstrijd wordt er een GroepsApp gemaakt. Als u daar niet toegevoegd wilt worden kunt u dat bij de inschrijving aan de organisatie melden
  • een team moet wel bij elkaar zitten, maximaal 100 meter tussen de buitenste deelnemers
  • een team moet in hetzelfde watergedeelte vissen
  • tussen de teams zit minimaal 300 meter afstand, gemeten vanaf het midden van de stek en gemeten over het water
  • teams kunnen onderling anders beslissen over de minimale tussenliggende afstand
  • per team mag met maximaal 6 hengels gevist worden. Vissen met 3 hengels per deelnemer mag alleen mits in overeenstemming met de vergunning
  • u mag tijdens de wedstrijd het parcours uitsluitend verlaten met toestemming van de organisatie
  • indien U door omstandigheden niet tijdig aanwezig kunt zijn mag u in overleg met de organisatie later aan de wedstrijd beginnen
5 Het melden van gevangen vis:
  • gevangen vis moet direct via een WhatsApp bericht bij de organisatie gemeld te worden
  • hoe u een geldige vangstfoto maakt hoort u bij aanvang van de wedstrijd
  • per vangst mag er slechts 1 foto geappt worden
  • vangsten moeten met een volgnummer (karper 1, karper 2 enz) gemeld worden middels een WhatsApp bericht
  • gevangen vis die vóór einde wedstrijd bij de organisatie gemeld wordt telt nog mee. Het tijdstip van plaatsen van de vangstfoto in de App is bepalend
6 Ieder soort karper vanaf 30 centimeter telt, ook een graskarper telt mee
7 Vooraf voeren is toegestaan
8 Deelnemers mogen zich niet in of op het water begeven. Tevens mag er op de stek geen (rubber)boot aanwezig zijn
9 Het gebruik van een radiografisch bootje is toegestaan maar uitvaren mag nooit verder dan halverwege de afstand met de buren. Zit je dus 300 meter uit elkaar, mag je maximaal 150 meter uitvaren
10 Hengels mogen uitsluitend voorzien worden van 1 ‘enkeltandige’ haak, bij voorkeur weerhaakloos
11 Een goede onthaakmat is verplicht
12 Onweer en Bliksem: het is voor de organisatie niet mogelijk lokaal in te schatten of er bij onweer doorgevist kan worden of niet, deze beslissing ligt bij de deelnemers zelf. Bij een formeel weeralarm zal de wedstrijd door de organisatie direct gestaakt worden. Aanwijzingen hiertoe dienen onverwijld opgevolgd te worden.
13 Overmatig alcoholgebruik en luidruchtig gedrag zijn slecht voor óns imago en dus verboden
14 U laat de visplek na de wedstrijd netjes en schoon achter, maar dit spreekt natuurlijk voor zich
15 Deelnemers die niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking verliezen hun recht op een prijs
16 Indien u zich niet houdt aan dit reglement is diskwalificatie mogelijk
17 Is of dreigt er ijsvorming? Check dan de pagina met aanvullingen i.v.m. winterse omstandigheden

.
Let op: bij onmin en/of twijfel doet de organisatie een bindende uitspraak!