De finale wordt met de 4 hoogst geëindigde deelnemers als volgt gevist:

 • De wedstrijd start om 9:00 uur;
 • We vissen korte sessies (legs) van 30 minuten, na iedere ‘leg’ volgt een pauze van 10 minuten;
 • Na de 4e ‘leg’ volgt een lange pauze van 50 minuten;
 • Iedere ‘leg’ kent een winnaar en die scoort 2 punten;
 • Bij meerdere winnaars binnen een ‘leg’ scoren allen 1 punt;
 • Degene die als eerste 5 punten (of meer) heeft wint de wedstrijd;
 • Bij gelijkspel volgt ‘sudden-death’. Degene die als eerste een vis in het net heeft wint de wedstrijd;
 • Er wordt gevist richting het eiland of (indien van toepassing) op maximaal hengel-lengte rondom de steiger;
 • Er mag vóór aanvang wedstrijd niet gevoerd worden. In de pauzes mag wel gevoerd worden;
 • Een vis die ‘vóór’ of ‘in’ het eindsignaal gehaakt wordt telt, mits hij geland wordt, nog mee;
 • Alle vissoorten tellen mee;
 • Vissen met de vaste stok is niet toegestaan;
 • Er wordt gevist conform het geldende reglement van de betreffende commercial;
 • In kwesties waar dit reglement niet in voorziet doet de organisatie een bindende uitspraak;
 • Er wordt uitsluitend met de onderstaande systemen gevist (neem bij vragen vooraf even contact op met de organisatie);

1e leg: 9:00 9:30
2e leg: 9:40 10:10
3e leg: 10:20 10:50
4e leg: 11:00 11:30
pauze 11:30 12:20
5e leg: 12:20 12:50
6e leg: 13:00 13:30
7e leg: 13:40 14:20