11

Op 22 februari j.l. heeft de Karpercommissie van HSV Ons Genoegen-Almere haar jaarlijkse schoonmaakdag gehouden. Een succesvolle dag met een geweldige opkomst, meer dan 30 vrijwilligers kwamen hun handen uit de mouwen steken voor een leuke ochtend, een opgeruimde oever en uiteraard voor het goede doel. Deze keer hadden we gekozen voor “Het vogelasiel in Naarden”. Hier worden zieke en verzwakte vogels opgevangen, maar ook gewonde vogels die bijvoorbeeld zijn aangereden en vogels die op een wat minder leuke manier met de hengelsport in aanraking zijn gekomen.

We werden hartelijk ontvangen door de beheerder van het complex Erik Bruinning die ons vervolgens een rondleiding over het complex heeft gegeven, te beginnen bij het supermooie buitenverblijf dat door een nalatenschap op dit complex gerealiseerd is. De aanwezige ooievaar keek het allemaal gelaten aan.

V1

Het buitenverblijf bood een bijzonder tafereeltje: binnen het hek de herstellende vogels die hun rondjes zwommen en gevoerd werden, buiten het hek de locale bewoners (sommige ex-patiënten die nooit meer echt weggegaan zijn) die hoopten een graantje mee te pikken.

V2

Eén van de mooiste vogels zie je hierboven, helaas weet ik alleen nog dat hij uit Zuid Amerika komt en als een soort statussymbool door iemand thuis gehouden werd, de hele dag zittend op een stok. Hier had hij een eigen ruimte en daar maakte hij dankbaar gebruik van door als een echte acteur even voor ons de vleugels te strekken.

V3

Sommigen waren in een iets mindere conditie en bevonden zich in het ‘ziekengedeelte’. Momenteel een tijdelijk verblijf, er wordt hard gewerkt aan een nieuw verblijf en inmiddels is dat bijna klaar.

V4

Hierboven zie je de couveuse afdeling waar jonge vogeltjes de eerste dagen van hun bestaan doorbrengen en waar een paar eieren warm werden gehouden in de hoop dat ze zouden uitkomen. Daarnaast zie je een foto van de nieuwe ziekenboeg, ziet er bijzonder netjes uit en het grote voordeel is dat het makkelijker schoon te houden is. Vogels kunnen er nogal eens een zooitje van maken ……..

V5

Van de couveusekamer kwamen we op de operatiekamer, het vogelsasiel heeft een dierenarts die op vrijwillige basis de nodige ingrepen verricht waarbij uiteraard wel wordt gekeken naar haalbaarheid en waarbij de vraag gesteld wordt: heeft het dier er belang bij? Ook kwam er een bakje met hengelsport materiaal tevoorschijn wat de afgelopen maanden verzamelt is. Er gaat nog wel eens iets mis bij sportvissers en natuurlijk doen we het niet expres, toch kunnen sommige dingen makkelijk voorkomen worden. Oud nylon? Neem het mee naar huis en knip het in stukjes of verbrand het, kleine moeite groot plezier. Oude haakjes? Intapen en weggooien.

V6

Aan het einde van de rondleiding hebben we de cheque ter waarde van 1250 euro overhandigd, we weten zeker dat dit geld op de goede plek is aangekomen. Overigens grappig dat onze sponsor “Kersbergen Catering” eveneens sponsor van het vogelasiel is, dat doe je goed Martin!