Zoals bekend gebruiken wij bij de feederwedstrijden geen leefnetten maar vissen we gewoon op ‘aantal’. Buren noteren elkaars vangst maar bij twijfelgevallen checken of de vis geldig is moet makkelijker en sneller kunnen. Bij de BreamTeam Challenge deden we dat met een foto van de vangst, daarbij zichtbaar een liniaal en dan versturen via WhatsApp. Dat is toen prima bevallen en daar gaan we mee door.

Iedere deelnemer ontvangt daarom bij de loting een liniaal in bruikleen, vangt hij of zij een vis die qua lengte ruim voldoet dan steekt het bij de foto van de vis niet zo nauw waar de liniaal ligt, dat is dan sowieso prima te controleren. Is de vis een twijfelgeval dan is het wel zaak om de foto dusdanig te maken dat de lengte goed af te lezen is op de foto. Is dat niet goed vast te stellen, dan telt de vis niet mee.

Om fraude te voorkomen moet er nog een extra attribuut op de foto, wat dat is wordt bij iedere wedstrijd tijdens de loting bekend gemaakt. Bij de snertwedstrijd gaan we hiermee proefdraaien, alle vertrouwen dat het werkt.

Overigens weet ik dat een enkele deelnemer geen WhatsApp heeft, voor hen noteren we de vangsten gewoon op de ouderwetse manier.

Helaas, deze telt niet mee 😥