Natuurlijk spelen er momenteel veel ergere zaken in Nederland dan een gesloten tijd voor aassoorten. Maar hij is er nou eenmaal wel en hij dient, net als het bewaren van 1.5 meter onderlinge afstand, ook gewoon nageleefd te worden. Vanaf 1 april geldt, tót de laatste zaterdag in mei, een landelijk verbod op de volgende aassoorten:

  • Dode vis;
  • Stukje vis;
  • Slachtproducten;
  • Kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2.5 cm).

Dit betekent dat je deze aassoorten vanaf maandag 1 april tot de laatste zaterdag in mei niet mag gebruiken (IJsselmeer en Markermeer t/m 30 juni). Het bestuur rekent erop dat haar leden het belang onderkennen om de roofvis op onze wateren deze 2 maanden met rust te laten en verwacht dan ook dat zij zich aan dit verbod zullen houden. Dropshot-vissen met worm is bijvoorbeeld wettelijk toegestaan maar uiteraard volkomen in strijd met datgene waar deze gesloten tijd voor bedoeld is.

Klik voor meer informatie op deze link.