003

Hoewel het in een ver verleden eerder georganiseerd is heeft onze HSV een oude traditie weer uit de kast gehaald: het baarspeuteren. En omdat je mensen (sportvissers in dit geval) nou eenmaal het beste motiveert door ervoor te zorgen dat de juiste spullen aanwezig zijn werden er speciale peuterhengeltjes en tuigjes aangeschaft, alsmede hakenstekers en aasdoosjes. Emmers waren eerder dit jaar al door één van onze leden aan de HSV geschonken en daarmee was voor alle deelnemers een volledige uitrusting aanwezig. Er bleef nog 1 restvraag: zou er voldoende animo zijn?

001

Die animo bleek er zeker wel te zijn, we hebben materiaal voor 21 deelnemers aangeschaft en er bleken ook daadwerkelijk 21 liefhebbers te zijn waarna al snel de mededeling op de website verscheen dat dit evenement vol zat. Bijzonder leuk ook dat iedere leeftijdsgroep wel vertegenwoordigd was maar vooral ook dat er bij ieder evenement steeds weer nieuwe gezichten opduiken.

Op zaterdag 10 september was het dan ook eindelijk zo ver, de ‘try-out’ van een vergeten discipline. Ruim voor aanvang was de organisatie aanwezig om het parcours uit te zetten en alle spullen klaar te zetten, vervolgens druppelden de deelnemers langzaam binnen. Om 8:30 waren we zo goed als compleet en konden we gaan loten, daarna kon iedere deelnemer de benodigde spullen pakken en de aasbakjes vullen (wormen en/of maden) om vervolgens zijn positie aan de waterkant in te nemen.

002

Na een goede 20 minuten vissen ging vervolgens de toeter en schoof het gehele deelnemersveld weer een stukje door. Dit herhaalde we 4 keer, waarna we voor de 5e en laatste sessie terugkeerden naar het beginpunt.

004

Het ziet er leuk uit, al die sportvissers op een rijtje. En het is ook opmerkelijk als je ziet hoeveel baarsjes er dan uit zo’n wetering komen. De ene deelnemer ving wat mee dan de andere maar bijna overal werd gevangen, van aanzienlijke modellen tot pieterpeuterige visjes: wat zijn baarsjes toch mooie visjes en tegelijkertijd vraatzuchtige rovers.

005

Nadat we als afsluiting wederom nog even op het beginstuk hadden gevist klonk het eindsignaal en zat de wedstrijd erop. Vervolgens weer de spulletjes netjes verzamelen en de scores optellen zodat we konden overgaan tot de prijsuitreiking maar voordat het zover was konden we nog even napraten over onder andere deze ochtend.

006

007

Uiteindelijk bleek Rene Hagen de meeste baarsjes gevangen te hebben, met 23 stuks is hij de baarskampioen van onze HSV en hij ontving daarom een mooie wisseltrofee én een waardebon van Raven Fishing á 25 euro. Van harte gefeliciteerd met jouw prijs, koop er wat leuks voor en eens kijken of je hem de volgende keer wederom veilig kunt stellen.

008

Op de 2e plek kwam Michiel Jungmann met het mooie aantal van 16 baarsjes, voor hem hadden we eveneens waardebonnen van Raven Fishing á 20 euro. En tot slot kwam op de derde plek Daan met 15 baarsjes, ook voor Daan hadden we uiteraard een waardebon, deze keer t.w.v. 10 euro. Ook jullie van harte gefeliciteerd met jullie prijs. Doe er wat leuks mee!

009

Vervolgens volgde nog even een korte evaluatie. Hierin kwam naar voren dat 5 meter tussen de deelnemers misschien iets te ruim is, met 4 meter zou het ook prima gaan. Het vergemakkelijkt het onderlinge communiceren en het houdt het parcours compacter. Op iedere stek 20 minuten vissen is ook mooi (dan wordt het geheel niet te lang) en terugkeren naar een eerder bevist gedeelte is niet handig. Ook ziet men liever dat ieder parcours uitgezet wordt, dat is weliswaar veel werk maar uiteraard het overwegen waard.

De deelnemers waren in ieder geval tevreden en hebben een leuke ochtend gehad, eens kijken wanneer we hier een vervolg aan kunnen plakken. Tot slot nog even de volledige uitslag met de opmerking dat er naast baarsjes óók witjes, posjes en grondels (jazeker) zijn gevangen. Deze soorten tellen echter voor de wedstrijd niet mee.

010