De ‘gesloten tijd’ zit er weer aan te komen, voor de roofvissers onder ons voelt dat misschien wel vervelend maar een ‘gesloten tijd voor vissoorten’ is er natuurlijk niet voor niets. Hij is er om deze vissen te beschermen, zeker in de periode waarin ze zich graag voortplanten (de paai periode). De ‘gesloten tijd’ voor een aantal vissoorten geldt daarom voor zowel de sportvisserij als de beroepsvisserij, maar wat houdt het nu volgens Sportvisserij Nederland precies in? We hebben de geldende regelgeving hieronder even voor je op een rijtje gezet.

Gesloten tijd vissoorten volgens Sportvisserij Nederland.
De ‘gesloten tijd’ betekent dat wanneer je de betreffende vissoort in deze periode gevangen hebt je deze direct in hetzelfde water moet terugzetten en niet in bezit mag hebben (ook niet in een leefnet of emmer). Het is dus niet een verbod om op die soort te vissen, wel wordt er van de sportvisser verwacht dat het welzijn van de vis bij hem altijd bovenaan staat. Is de vis aan het paaien of zit een gevangen exemplaar al vol met kuit, neem dan je verantwoordelijkheid en laat ze dan verder met rust. Oók wanneer een andere ‘sportvisser’ even verderop dat niet doet, een betere (onderwater)wereld begint immers bij jezelf. Hieronder vindt je een lijst van de vissen met daarbij de voor hen geldende ‘gesloten tijd’:

Snoek: van 1 maart tot aan de laatste zaterdag van mei;
Snoekbaars: van een 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei;
Baars: 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei. Voor baarzen kleiner dan 22cm geldt dat je deze onbeperkt in bezit mag hebben op voorwaarde dat de baarzen levend worden bewaard in een leefnet of emmer en levend in hetzelfde water worden teruggezet;
Let op: voor bovengenoemde soorten geldt op het IJsselmeer de gesloten tijd t/m 31 mei.

Barbeel, kopvoorn en winde: van 1 april t/m 31 mei;
Beekforel: van 1 oktober t/m 31 maart;
Rivierprik: van 1 november t/m 31 januari & van 1 maart t/m 30 april;
Elf, fint, kwabaal, meerval, serpeling, sneep, zeeforel, zalm, zeeprik, vlagzalm en graskarper: voor deze vissen geldt het hele jaar als ‘gesloten’ en deze moet je daarom ook direct terugzetten.

Gesloten tijd aassoorten.
Naast deze gesloten tijd voor een aantal vissoorten geldt ook een verbod op bepaalde aassoorten, wat betekent dat je met deze aassoorten in de betreffende periode niet mag vissen. Dit verbod is geldig van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei:

  • Dode vis;
  • Stukje vis;
  • Slachtproducten;
  • Kunstaas (m.u.v. kunstvliegen kleiner dan 2.5cm).

Afwijkende regels?
Iedere visrechthebbende heeft echter het recht om aanvullende voorwaarden op te nemen waarbij hij niet minder streng dan de wet mag zijn. Een visrechthebbende kan daarom voor ‘zijn’ water wel bijvoorbeeld een langere gesloten periode vaststellen voor bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde aassoorten.

IJsselmeer en Markermeer
Een visrechthebbende mag ook een langere gesloten periode vaststellen voor het gebruik van bepaalde aassoorten. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het IJsselmeer en het Markermeer waar de gesloten tijd voor bepaalde aassoorten al eerder ingaat en ook langer duurt dan de wettelijke periode. In de Landelijke Lijst van Viswateren en de Kleine Lijst van Viswateren is de gesloten periode voor deze wateren vastgesteld van 16 maart tot en met 30 juni. Kijk dus ook altijd naar de voorwaarden.