Standaard reglement

Op deze pagina vindt u het ‘standaard reglement’ zoals we dat gebruiken bij onze feederwedstrijden. Indien er uitzonderingen op dit reglement zijn worden deze bij de aankondiging van de betreffende wedstrijd bekend gemaakt.

 1. we verzamelen voor de loting op het vooraf aangegeven tijdstip en locatie;
 2. kunt u niet op tijd komen voor de loting, dan krijgt u de overgebleven plek;
 3. meldt u bij verhindering tijdig af zodat er geen open plekken op het parcours ontstaan;
 4. zowel solo als koppelvissen is mogelijk, bij koppelvissen geldt (mits bij de betreffende wedstrijd anders vermeld) de individuele score;
 5. uitzetten van de stekken geschiedt naar de omstandigheden. Zoveel mogelijk ”open plekken” zullen worden benut, ook al is de onderlinge afstand dan niet overal gelijk;
 6. u vist zoveel mogelijk haaks op de oever;
 7. we vissen uitsluitend met de ter beschikking gestelde loodvrije voerkorfjes;
 8. neem voor de zekerheid altijd een snoeischaar mee;
 9. we vissen op aantal: alleen witvis* groter dan 25 cm telt mee (de HSV verstrekt meetlatjes);
 10. iedereen noteert de vangsten van zijn of haar rechter buurman/vrouw. Dáár waar dat niet kan wordt een oplossing geregeld;
 11. eindigen we met een oneven nummer, dan noteert de laatste ‘even’ stek de vangsten rechts en links;
 12. vis die voor het eindsignaal gehaakt wordt telt nog mee;
 13. er mag vóór aanvang wedstrijd niet gevoerd worden;
 14. bijvoeren met een (voer)boot of spod is niet toegestaan;
 15. we vissen bij voorkeur weerhaakloos;
 16. het gebruik van meertandige haken is niet toegestaan;
 17. er wordt gevist met 1 hengel, het klaar houden van 1 reservehengel is toegestaan. In dat geval moeten beide hengels wél voorzien te zijn van een ter beschikking gesteld loodvrij voerkorfje:
 18. muggenlarven en gekleurde maden zijn verboden;
 19. het gebruik van een leefnet is verboden.
 20. deelnemen aan onze activiteiten betekent instemmen met het plaatsen van foto’s met uw beeltenis op onze website en FB pagina. Wilt u dat niet, dan dient u dat vóór aanvang wedstrijd even te melden bij de organisatie;
 21. het gebruik van een katapult is voor eigen risico;
 22. waar het reglement niet in voorziet is de beslissing van de organisatie bindend.

.* géén witvis voor de score is: baars, snoekbaars, snoek, meerval en paling.

.
Aanvullende afspraken voor de nachtwedstrijden
Vanaf 22:00 uur geldt dat er langs het gehele parcours algehele stilte betracht dient te worden, we willen immers op geen enkele manier overlast bij buurtbewoners veroorzaken. Denk gedurende de gehele wedstrijd ook aan de volgende punten:

 • het stoken van (open) vuur is niet toegestaan;
 • overmatig alcoholgebruik is niet toegestaan;
 • luidruchtig communiceren is niet toegestaan;
 • elektronische beelmelders op de laagste stand;
 • vermijd het dichtgooien van autoportieren;
 • voor ‘de grote boodschap’ kunt u terecht bij de Texaco vlakbij of gewoon even naar huis;
 • en verder eigenlijk alles wat je zelf ’s nachts ook niet voor je deur wilt hebben 🙂
  .