Standaard reglement

wv09 (1)

Reglement Voorjaarswedstrijd, Zomercompetitie, 10 uurs Marathon, Wintercompetitie  en ‘Snert’wedstrijd

Let op: in verband met Corona gelden afwijkende en aanvullende regels die bij de betreffende wedstrijd vermeld worden!

 • Verzamelen op het vooraf aangegeven tijdstip en locatie;
 • Meld je bij verhindering tijdig af bij de organisatie zodat er geen open plekken op het parcours ontstaan;
 • Er wordt elke wedstrijd geloot voor een stek;
 • Degene die te laat voor de loting arriveert krijgt de overgebleven plek;
 • Uitzetten geschiedt naar de omstandigheden. Zoveel mogelijk ”open plekken” zullen worden benut, ook al is de onderlinge afstand dan niet overal gelijk. Indien de situatie dit toelaat (gemaaide oevers) dan liggen de stekken wél op gelijke onderlinge afstand;
 • Elke wedstrijd is de ‘hengelkeuze vrij’ en we vissen op gewicht;
 • Er wordt gevist met 1 hengel, het klaar houden van reservehengels is toegestaan. Vissen met meerdere hengels betekent diskwalificatie van de betreffende wedstrijd en 25 strafpunten;
 • Het leefnet dient minimaal 3 meter lang te zijn;
 • Muggenlarven (Verse de vase) is verboden evenals gekleurde maden;
 • Gevangen paling, snoek, snoekbaars en meerval dient direct te worden teruggezet in het viswater, deze vissoorten tellen niet mee.

De puntentelling van de competities:

 • wie als 1e eindigt krijgt 1 punt, 2e krijgt 2 punten enzovoort.
 • degene die niets vangt krijgt 5 punten meer dan de laatste deelnemer met vis.
 • deelnemers die niet aanwezig zijn krijgen 25 punten.
 • deelnemers die minder dan 5 wedstrijden deelnemen doen niet mee voor het klassement.
 • degene met het minste aantal punten over de 8 beste wedstrijden (3 afschrijvers) is de winnaar van de competitie.
 • bij gelijke stand in punten telt het meeste aantal 1e plaatsen, daarna het hoogste gewicht.