Standaard reglement

We verzamelen voor de loting op het vooraf aangegeven tijdstip en locatie;

 • Meld je bij verhindering tijdig af zodat er geen open plekken op het parcours ontstaan;
 • Kunt u niet op tijd komen voor de loting, dan krijgt u de overgebleven plek;
 • Zowel solo als koppelvissen is mogelijk, bij koppelvissen geldt de individuele score;
 • Uitzetten geschiedt naar de omstandigheden. Zoveel mogelijk ”open plekken” zullen worden benut, ook al is de onderlinge afstand dan niet overal gelijk;
 • Neem voor de zekerheid altijd een snoeischaar mee;
 • We vissen op aantal: alleen witvis* groter dan 25 cm telt mee (de HSV verstrekt meetlatjes);
 • De ‘even’ stekken noteren de score voor de rechterburen en voor henzelf (onder toezicht van de rechter buren);
 • Bij vissen kleiner dan 30 cm moet de vis ter controle aan het controlerende team aangeboden worden;
 • Vis die voor het eindsignaal gehaakt wordt telt nog mee;
 • Er mag vóór aanvang wedstrijd niet gevoerd worden;
 • Bijvoeren met een (voer)boot of hengel is niet toegestaan;
 • We vissen uitsluitend met de ter beschikking gestelde loodvrije voerkorfjes;
 • We vissen bij voorkeur weerhaakloos;
 • Er wordt gevist met 1 hengel, het klaar houden van 1 reservehengel is toegestaan. In dat geval moeten beide hengels wél voorzien te zijn van ter beschikking gesteld loodvrij voerkorfje:
 • Muggenlarven en gekleurde maden zijn verboden;
 • het gebruik van een leefnet is onnodig en verboden.

Waar het reglement niet in voorziet is de beslissing van de organisatie bindend.

* géén witvis voor de score is: baars, snoekbaars, snoek, meerval en paling.