BreamTeam Challenge Almere

Op zondag 16 juli organiseert HSV Almere speciaal voor haar leden een unieke feeder-koppelwedstrijd rondom Almere waarbij ieder team zelf een stek mag zoeken, waarbij uitsluitend brasem groter dan 25 centimeter meetelt en waarbij iedere deelnemer desgewenst met 2 hengels mag vissen (max 4 hengels per team dus). De organisatie hoopt hier na een grondige evaluatie een jaarlijks terugkerend evenement van te maken en heeft daarom speciaal voor deze wedstrijd een pakkende naam bedacht:
.

de “BreamTeam Challenge Almere”

.

Waar ga je vissen?
De teams vissen op een door henzelf gekozen locatie binnen het begrensde gebied die aan 3 voorwaardes moet voldoen:

 1. De stek ligt uitsluitend aan de Hoge of de Lage Vaart (geen zijtochten e.d.);
 2. De stek ligt minimaal 150 meter bij andere deelnemers vandaan (de organisatie ziet daar op toe);
 3. De teamleden zitten max 20 meter uit elkaar.

.
De gekozen stek dient vooraf ter beoordeling bij de organisatie te worden gemeld en kan vanaf maandag 10 juli door de organisatie vastgelegd worden. Mochten er meerdere gegadigden voor de gekozen locatie zijn dan wordt er maandag 11 juli om de stek geloot.

Er worden controleteams geformeerd die de deelnemers kunnen controleren op het naleven van de voor deze wedstrijd geldende regels.


.

De wedstrijdinformatie
Inschrijven: via de mail op info@hsvalmere.nl
Aanmelden op de wedstrijddag:
op de hieronder aangegeven locatie (Edelhertweg) tussen 06:30 en 7:00 uur
   – aanmelden en ontvangen van de speciale wedstrijdmeetlat en loodvrije korfjes
   – het aanmelden en in ontvangst nemen van de meetlat mag door 1 teamlid gebeuren.
Aanvang wedstrijd: 08:00 uur
Einde wedstrijd: 13:00 uur
Prijsuitreiking: 13:30 uur (locatie wordt tijdig bekend gemaakt)
Inschrijfgeld: omdat het een try-out is, wordt er voor deze wedstrijd geen inschrijfgeld gevraagd. Wel zijn er na afloop wat leuke prijsjes beschikbaar


.

Reglement
Er geldt voor deze wedstrijd een aangepast reglement:

 1. deelname alleen voor leden van HSV Almere;
 2. we vissen uitsluitend in het aangegeven gebied;
 3. het is een koppelwedstrijd. Mocht u geen koppelmaat hebben of is deze verhindert dan kunt u ook solo meedoen;
 4. er wordt uitsluitend met de feederhengel gevist (1 of 2 hengels per persoon);
 5. er mogen naast de wedstrijdhengels geen andere hengels op de stek aanwezig zijn;
 6. we vissen met de ter beschikking gestelde loodvrije voerkorfjes;
 7. de HSV verstrekt voor deze wedstrijd speciale meetlatjes;
 8. we vissen op aantal, de totale vangst per team telt;
 9. alleen brasem groter dan 25 cm telt mee;
 10. gevangen vis die na het eindsignaal gemeld wordt telt niet mee;
 11. het gebruik van een (voer)boot is niet toegestaan;
 12. een leefnet mag niet op de stek aanwezig zijn;
 13. we vissen bij voorkeur weerhaakloos;
 14. het gebruik van meertandige haken is niet toegestaan;
 15. muggenlarven en gekleurde maden zijn verboden;
 16. het gebruik van een katapult is voor eigen risico;
 17. waar het reglement niet in voorziet is de beslissing van de organisatie bindend.

NB: deelnemen aan onze activiteiten betekent instemmen met het plaatsen van foto’s met uw beeltenis op onze website en FB pagina. Wilt u dat niet, dan dient u dat vóór aanvang wedstrijd te melden bij de organisatie;


.

Melden van vangsten
Vangsten dienen direct na de vangst via een App bericht bij de organisatie gemeld te worden middels een foto van de vis waarbij de speciale meetlat goed zichtbaar moet zijn. Hoe deze foto precies gemaakt moet worden hoort u bij de aanmelding. Per vangst mag maar 1 foto geappt worden, een vis die niet direct gemeld worden telt niet mee.
.

Inschrijven
Via de mail: info@hsvalmere.nl, Vermeld hierbij uw naam, de naam van uw koppelmaat en uw 06 nummer.

.
Sponsoren
Deze wedstrijd wordt gesponsord door Raven Fishing en Zodiak Almere


.