013

Omdat er destijds nog geen landelijke overkoepelende organisatie bestond die de belangen van vliegvissers kon behartigen hebben sinds 1986 een aantal individuele vliegvissers en bestaande vliegvisclubs zich georganiseerd tot de “Vereniging Nederlandse Vliegvissers” (VNV). Ook al is de VNV een nog jonge vereniging, toch zit de groei er flink in. Op dit moment telt de vereniging ongeveer 4450 individuele leden, daarnaast hebben zich 60 vliegvisverenigingen aangesloten. In de statuten werden de volgende doelstellingen van de VNV geformuleerd:

  • bescherming van de visstand;
  • het bevorderen van de specifiek Nederlandse Vliegvisserij;
  • het behartigen van de belangen van de aangesloten leden.

De VNV wil deze doelstellingen zelfstandig bereiken of in samenwerking met andere organisaties (zoals bijvoorbeeld Sportvisserij Nederland). Uiteraard heeft de VNV ook een eigen website: http://www.vnv.nu