Diskwalificatie

Diskwalificatie.

Deelnemers aan wedstrijden van de KCA die zich niet houden aan de regels zoals ze gesteld zijn in de diverse reglementen kunnen gediskwalificeerd worden. Of een deelnemer daadwerkelijk gediskwalificeerd wordt is ter aller tijden ter beoordeling van de organisatie. Diskwalificatie betekent dat:

  • prijzen die tijdens de betreffende wedstrijd gewonnen zijn aan de organisatie vervallen;
  • de deelnemer geen bonuspunten ontvangt wegens deelname aan de betreffende wedstrijd;
  • eventuele resultaten van de betreffende wedstrijd direct vervallen en niet in de scorelijst worden opgenomen.

Reeds betaalde gelden worden nimmer terugbetaald. De organisatie kan bij zwaarwegende omstandigheden ‘coulant’ zijn. Diskwalificatie kan voor de betreffende wedstrijd gelden maar kan ook uitsluiting voor de resterende competitie betekenen, dit ter beoordeling van de organisatie.

 

Justitia-1-578