Op 19 en op 26 november organiseert Sportvisserij MidWest Nederland een Thema avond voor verenigingsbestuurders waar onderstaande kwestie op de agenda staat:

Toestemming nachtvissen/derde hengel
We hebben vaak vragen gekregen over deze toestemming en over de afdracht die gekoppeld is aan deze toestemming. Graag willen we bij u informatie ophalen hoe u denkt over dit onderwerp. Uw inbreng kunnen wij vervolgens gebruiken om in gesprek te gaan met de andere federaties en met Sportvisserij Nederland om zo mogelijk tot een gewijzigd landelijk beleid te komen.

Blijkbaar zijn er dus bestuurders van verenigingen die graag een deel van de opbrengsten van deze toestemmingen, welke slechts voor een heel klein deel aan de karpervisserij wordt besteed, willen zien. Dat lijkt logisch maar dat is het niet.

Wij hebben al meermaals deze kostenpost voor de karpervissers aangekaart, bestuurders zouden zich wat ons betreft net als wij druk moeten maken over de wenselijkheid van de kosten voor deze toestemming i.p.v. te proberen ‘haar’ deel binnen te harken. Wij vragen ons dan ook af waarom karpervissers überhaupt voor deze toestemmingen moeten betalen? Er is immers toch ook geen ‘leefnettoestemming’ voor witvissers, een ‘dregtoestemming’ voor roofvissers of een ‘zwieptoestemming’ voor vliegvissers? Waarom is alleen de karpervisser een melkkoetje voor Sportvisserij Nederland? Dát is de kwestie die aandacht verdiend, niet het feit dat bestuurders graag een deel van deze inkomsten voor de eigen club willen hebben.

.

Wat ga jij daaraan doen?
Als jij het wel best vindt om 35 euro per jaar hiervoor te betalen dan moet je gewoon niks doen, prima!

Maar wanneer jij die 35 euro, net als wij, volkomen onnodig (en misschien wel oneerlijk) vindt kan je vóór 19 november jouw mening aan het bestuur van jouw HSV (jouw belangenvertegenwoordiger) meegeven, er wordt in de uitnodiging immers om een zienswijze gevraagd.

Wanneer je wilt pleiten voor afschaffing van deze kostenpost kan je desgewenst gebruik maken van de tekst hieronder. Even copy/paste en naar de HSV, kleine moeite toch?

.

Geacht bestuur,
Hierbij wil ik u verzoeken om op de thema-avond van Sportvisserij MidWest Nederland van 19 óf 26 november 2019 te pleiten voor afschaffing van de kosten voor de toestemming voor de 3e hengel en het nachtvissen.

Met vriendelijke groet,