Er komen ingaande seizoen 2020 een aantal aanpassingen in de reglementen van de karperwedstrijden. Zo is het maximaal aantal hengels aangepast (dit is teruggebracht van 10 naar 6 hengels) en tevens is wederom opgenomen dat het verlaten van het parcours uitsluitend met toestemming van de organisatie toegestaan is. Bij het niet naleven van deze regelgeving is diskwalificatie mogelijk. Tot slot kan bij een deelnemer die verwijtbaar te laat op de prijsuitreiking verschijnt klassementspunten in mindering gebracht worden. U vindt de beide reglementen via de volgende linkjes: meerdaagse wedstrijden en dagwedstrijden.