Er is een kleine wijziging (of vooral een aanvulling) in het reglement voor de meerdaagse wedstrijden. Tussen de teams moet minimaal 500 meter zitten, gemeten vanaf het middelpunt van de stek. Te checken via Google Earth, dat is makkelijker voor de organisatie.