Een kijkje in de keuken op de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Sportvisserij Nederland op 2 oktober 2022. Lastig dilemma als je iemand naar voren wilt schuiven maar eigenlijk dondersgoed weet dat dit wettelijk gezien helemaal niet kan. Volgens eigen zeggen dan, te beluisteren vanaf 0:34 tot 1:37. Dan bof je met een voorzitter die de statuten uit haar hoofd kent (of was het vooraf al gaargekookt?) maar ook nog eens enorme honger heeft waardoor er geen tijd is voor discussie of lastige vragen hierover. Uitgezonderd dan de collega bestuurder die door al zijn ervaring hiermee de vluchtweg paraat heeft.

Het draait allemaal om de “Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen” (klikkerdeklik) en het fijne weten wij er niet van. Gaan we ook niet uitzoeken, de discussie spreekt geheel voor zich: het mag niet, maar we doen het lekker toch. Gewoon omdat het kan. En omdat er verder niemand geschikt voor is natuurlijk.