Begin januari konden wij u melden dat wij met de hulp van de PvdA het visverbod in ‘Tussen de Vaarten’ op de agenda van het College van Almere hebben gekregen en dat er op termijn een gesprek tussen college en ons bestuur zou plaatsvinden. Dat klonk allemaal bijzonder hoopgevend maar helaas, wij hebben kennis mogen maken met de heersende mores van de Almeerse gemeentepolitiek, niet iets om snel voor naar de stembus te rennen. Ineens was daar namelijk weer dhr. Frits Huis van notabene LEEFBAAR Almere die meende dat dit, destijds door zijn partij voorgestelde en vervolgens door hemzelf, als verantwoordelijk wethouder, bekrachtigde visverbod koste wat kost moest blijven zoals het was en dat hij deze kwestie eerst binnen de gemeenteraad wenste te bespreken.

Tijdens zo’n bijeenkomst op de Politieke Markt kan je dan als vereniging ‘inspreken’ zoals dat heet, Dit betekent dat je jouw standpunten kunt uiteenzetten waarna de raad (per politieke partij 1 vertegenwoordiger) er een oordeel over gaat vellen. En dus heeft ons bestuur een duidelijke uiteenzetting op papier gezet en heeft onze voorzitter deze aan de raadsleden voorgelezen. Daarna ga je naar de publieke tribune en verwacht je een zorgvuldige afweging van argumenten en belangen. Niets bleek echter minder waar

Vervolgens kwam dhr. Frits Huis van Leefbaar Almere aan het woord. Frits Huis wierp zich op als een soort van persoonlijke belangenbehartiger van de (beide) klagende bewoners en deelde de raadsleden mee dat deze bewoners zelf niet in staat waren om in te spreken. Zij waren allemaal namelijk te geëmotioneerd over het voornemen het visverbod op te heffen met daarbij nog de toevoeging dat de raadsleden hem maar op zijn woord moesten geloven. Hij creëerde op deze manier een sfeertje wat suggereerde dat zich daar de meest vreselijkste taferelen hebben afgespeeld en dat het rondom deze vijvers jarenlang een soort van oorlogsgebied is geweest. De feiten? Niet lachen: 4 klachten van 2 bewoners over 2 sportvissers, die op geen enkele manier op waarheid te controleren zijn en waar niemand binnen de gemeenteraad ook maar naar heeft gevraagd. Frits Huis van Leefbaar Almere zei immers dat het zo was en dat volstaat blijkbaar.

Overigens kwam er een paar dagen voordat het college een voor ons negatief besluit nam (hoe konden zij ook anders nu de hele raad met uitzondering van de PvdA blind achter Leefbaar Almere aan liep) nog een mooie email richting het college (zie https://almere.notubiz.nl/document/7371946/1/Set), dat brengt de stand op 5. Het is vooral de perfecte timing m.b.t. het moment van versturen wat (niet alleen bij ons overigens) de wenkbrauwen deed fronzen.

Het is duidelijk dat dit visverbod uitsluitend op emoties is beoordeeld en dat men geen enkel oog heeft gehad voor de feiten, het probleem is alleen dat het besluit er ligt en daar doe je dan niks meer aan. Voorlopig dan, want we gaan hier later echt met alle ervaring die we nu hebben opgedaan opnieuw mee aan de slag. Er zullen dan de komende maanden wel minimaal 6 beschaafde mailtjes naar de gemeente moeten waarin u uw mening over deze kwestie geeft, een ieder die zich hiertoe geroepen voelt kan deze sturen naar info@almere.nl en in ‘cc’ naar Raadsgriffie@almere.nl. En natuurlijk graag ook even een ‘cc’ naar ons.

Er valt echter nog wel 1 kanttekening te plaatsen: sommige volwassen ‘sportvissers’ zijn er erg goed in om iets voor de goedwillenden te verpesten. En daar wordt je dan toch wel weer moedeloos van.