Weet u het nog? Begin maart is het bestuur bij de gemeenteraad van Almere op ‘visite’ geweest om te pleiten voor de opheffing van het visverbod in Tussen de Vaarten. Helaas een kansloze actie (klikkerdeklik), het pleidooi van dhr. Frits Huis van Leefbaar Almere waarin hij stelde dat –>> lees verder