*** Update 23-02-2018 ***
Sportvisserij MidWest Nederland en de beroepsvissers maken ieder jaar afspraken over het quotum aan brasem, kolblei en blankvoorn dat men per visserijkundige eenheid met de zegen mag┬ávangen. Zoals afgesproken –>> lees verder