12500776

Al sinds lange tijd wordt er in de lijsten behorende bij de VISpas gesproken over ‘sierwateren’, en vaak levert dat in relatie tot de geldende regels op ons viswater veel onduidelijke situaties op. Welke wateren onder het begrip ‘sierwateren’ vallen en welke niet vindt u terug in het  –>> lees verder