Op dinsdagavond 26 november was ons bestuur te gast bij HSV Haarlem voor een Thema-avond van Sportvisserij MidWest Nederland. De agenda was kort maar met interessante items waaronder de 3e hengelvergunning en nachtvistoestemming. Waarom moeten karpervissers 25 euro betalen voor iets wat bij wet gewoon is toegestaan? Dat een aanzienlijk aantal HSV’en deze zaken om uiteenlopende redenen voor eigen leden voorbehouden is ondertussen gemeengoed aan het worden, dat veel HSV’en er dan hun eigen leden ook nog grof geld daarvoor vragen vinden wij buitensporig. Dat maakte de discussie wel breder dan gewenst, in ieder geval is het signaal afgegeven dat hier iets moet veranderen en dat de karpervisser geen melkkoe van de georganiseerde sportvisserij mag zijn. Wat daar uiteindelijk uitkomt zal de tijd leren, tot concrete toezeggingen cq uitspraken was MidWest niet te verleiden. Uiteraard blijven wij ontwikkelingen in de gaten houden.

Wat ook bijzonder positief was, was dat wij ruimschoots de gelegenheid kregen om ons roofvisbeleid uit de doeken te doen en dat de aanwezigen erkenden dat daar eigenlijk niets op af te dingen viel. Ook het platknijpen van weerhaken op kunstaas passeerde de revue, ook daar is zeker wel iets van te zeggen. Een enkeling vreesde de reactie van zijn leden op de ALV maar wij zijn en blijven van mening dat je met goede argumenten verbeteringen kan doorvoeren, zeker waar het de dood-aas visserij betreft. We zullen zien of dit daadwerkelijk een federatief vervolg gaat krijgen, wij hopen natuurlijk van wel.

Daarnaast kwam tot slot de ‘groene’ politiek aan bod waarbij wij zowaar een positieve reactie op ons stuk over pijn bij vissen (zie de website) bespeurden. Best wel fijn dat dit mooie stuk van onze voorzitter, op 3 dagen na een half jaar nadat we het met MidWest en Sportvisserij Nederland gedeeld hebben, dan toch benoemd kan worden als een uitstekend stuk waar veel informatie staat waarmee sportvissers en HSV bestuurders weerbaarder gemaakt kunnen worden als deze kwestie ter sprake gebracht wordt.

Helaas was de opkomst qua hoeveelheid aanwezige HSV’en zeer matig, degenen die er wel waren hadden in ieder geval wel iets te melden. Al met al een prima bijeenkomst.

Naschrift
Helaas is het resultaat weer om te huilen. Een stukje broddelwerk wat een ‘sfeerverslag’ genoemd wordt en waar je dus niks aan hebt. Men waait bij MidWest vrolijk met de dan heersende wind mee maar vaart vervolgens weer de eigen koers.