Wij vatten hem niet meer. Al sinds de laatste sleepactie van de beroepsvisserij op de Randmeren enige maanden geleden proberen wij MidWest zover te krijgen dat wij mogen meepraten en meedenken over het vaststellen van de quota voor de zegenvergunning 2018/2019 op onze Randmeren. Ondanks een eerdere toezegging door een adviseur van MidWest vond het bestuur dat echter niet nodig, het aanpassen van de quota was immers –>> lees verder