De kwestie “niet faciliteren hengelsport in Almere” en het onderwerp ‘dierenwelzijn’ (en dan vooral de positie op de maatschappelijke ladder) krijgen steeds meer aandacht binnen de gemeente politiek. Vanuit de fractie van ‘DENK’ zijn schriftelijke vragen gesteld aan het college, u vindt ze via deze link. Daarnaast hebben andere oppositiepartijen aangegeven ons standpunt te onderschrijven en daar waar mogelijk ons te ondersteunen.