Helaas blijft de Leeghwatersluis dit vaarseizoen dicht door vertraging van de werkzaamheden aan de sluis. De sluis krijgt onder andere nieuwe deuren, een nieuw bedieningshuisje en is straks energieneutraal. Helaas hebben de voorbereidingen meer tijd in beslag genomen dan aanvankelijk gedacht, daardoor blijft de sluis dit vaarseizoen dicht en is doorvaart via de Leeghwatersluis dit vaarseizoen niet mogelijk. De sluis zal begin oktober weer open zijn.

Vaartuigen kunnen vanaf 20 april gebruik maken van de alternatieve route. Deze route gaat via de Leeghwaterplas, Waterwijk, Markerkant en Kruidenwijk naar het Beatrixpark. De route gaat 20 april open en wordt met borden aangegeven. Omdat er ook nog wordt gebaggerd kan het zijn dat dit iets langer duurt.