00004

De afgelopen maand werden wij verrast door een melding van een buurtbewoner uit Almere Haven dat een beroepsvisser in de havenkom van Almere Haven gevangen vis aan het lossen was, zie het artikel hierover op onze website: www.hsvalmere.nl/bcwa. Omdat wij graag willen weten wat hier nu precies allemaal gebeurt hebben wij de hulp van omwonenden ingeschakeld middels deze brief. We willen absoluut niet suggereren dat hier dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen, we willen wel graag inzicht krijgen in datgene wat zich daar allemaal afspeelt en onze info naast de info leggen die Sportvisserij MidWest Nederland van de beroepsvisser ontvangt. We houden u op de hoogte als er resultaten te melden zijn.