## UPDATE 16-06-2023 ##
Soms bemerk je de dingen pas wanneer ze al vast liggen zoals ons overkomen is bij het coalitieakkoord van de gemeente Almere: een fractie van de PvdD die dankbaar gebruik maakt van het feit dat andere partijen dusdanig veel dossiers op hun bureau hebben liggen en te weinig medewerkers hebben (allemaal kleine fracties) dat ze instemmen met iets wat aannemelijk klinkt maar wat ze, zoals dan achteraf blijkt, niet juist op waarde hebben geschat. Het directe gevolg hiervan vinden we terug in het coalitieakkoord:

Wat het ‘niet faciliteren’ precies inhoud weten we tot op de dag van vandaag nog steeds niet en over dat vermeende ‘dierenleed’ willen wij graag met iedereen het gesprek aangaan, zelfs met de PvdD hoewel dat waarschijnlijk zonde van onze tijd is. Zij kunnen het landelijke standpunt immers niet afvallen.

De PvdD heeft eveneens in het nieuwe coalitieakkoord afgedwongen dat er een nieuwe Dieren Welzijnsnota moet komen en we moeten er natuurlijk voor waken dat ze niet wederom op een slinkse manier hun ongefundeerde stokpaardjes zullen doorduwen. Het bestuur heeft de gemeente daarom wederom gewezen op de toezegging die in de raadsvergadering is gedaan om inspraak te hebben gedurende de voorbereiding. Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang door alle correspondentie met u te delen.

______________________________________________________________

______________________________________________________________


De genoemde link vindt u hier.

______________________________________________________________

______________________________________________________________