Op 11 april 2019 hebben Sportvisserij Nederland en Sportvisserij MidWest Nederland een bijeenkomst georganiseerd over het convenant met de beroepsvisserij op de Zuidelijke Randmeren. Tijdens deze informatieavond kwamen meer dan vijfendertig betrokken sportvissers bij elkaar. Er werd een toelichting gegeven op de totstandkoming én het doel van dit unieke experiment waarna de eerste bevindingen werden gepresenteerd.

Met veel belangstelling werd geluisterd naar de eerste resultaten en er werden vragen gesteld over het onderzoek en de achtergronden, tevens lag tijdens de informatieavond de uitnodiging op tafel om zelf aan boord te stappen komend najaar. Een deel van de aanwezigen heeft daar gebruik van gemaakt en gaat het onderzoek en de visserij met de zegen van dichtbij meemaken. Wij vonden het een prima avond waarbij iedere vraag beantwoord is, de op deze avond getoonde presentatie is via deze link (klikkerdeklik) te downloaden.