28-7-2015 15-49-37Als visser staat u misschien niet altijd stil bij de mogelijke gezondheidsrisico’s van vissen. Gelukkig zijn die risico’s niet groot maar het is wel belangrijk dat u weet hoe u de kans op ziekte zo klein mogelijk houdt.

Een van de risico’s is het oplopen van een infectieziekte, de ziekte van Weil. Deze ziekte komt gelukkig weinig voor maar de ziekte is ernstig. De ziekte van Weil wordt veroorzaakt door leptospirose, een bacterie die ratten met zich mee kunnen dragen. Via hun urine kan deze bacterie in aarde, het riool en oppervlaktewater (zoals meren, sloten en plassen) terecht komen. U kunt deze bacterie oplopen wanneer u in besmet water zwemt maar ook wanneer men in contact komt met besmette aarde of water. Die kans is groter wanneer u wondjes hebt.

Indien u na het vissen een of meerdere van onderstaande klachten krijgt, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts.
• Plotseling hoge koorts (39-40 graden)
• Koude rillingen
• Buikpijn
• Braken
• Spierpijn (vooral in de kuiten)
• Hevige hoofdpijn

Om deze ziekte te voorkomen is het belangrijk dat u:
– wondjes op uw huid afdekt voordat u gaat vissen;
– uw handen wast met water en zeep na het vissen;
– geen (vis)voedsel of ander afval achterlaat op uw visplek. Ratten kunnen hier op af komen;
– ziet u opmerkelijk veel ratten rondscharrelen? Stuur dan een mailtje naar info@almere.nl.

Contact: voor meer informatie kunt u GGD Flevoland bellen op 088 0029910 (ma t/m vrij van 08.30-17:00 uur) en vragen naar de afdeling Infectieziektebestrijding. Zie ook www.ggdflevoland.nl.

Ook kunt u meer vinden over de ziekte via het RIVM.