Onderschat nooit de kracht van Social Media. Niet volledig, maar toch zeker enigszins als gevolg van de massale verontwaardiging op Facebook over het leegvissen van het Gooimeer, Eemmeer en Nijkerkernauw door de beroepsvisserij begin 2018 (50.000 kilo brasem foetsie) heeft Sportvisserij MidWest Nederland, na overleg en met instemming van o.a. ons bestuur, een voorstel richting de beroepsvisserij gedaan waar een ieder, zeker ook de sportvisser, uiteindelijk voordeel aan heeft. U vindt de mededeling van Sportvisserij Nederland via deze link.

De beide beroepsvissers en Sportvisserij MidWest Nederland gaan de komende vier jaar op de zuidelijke randmeren een uniek experiment uitvoeren. Kern van de afspraken is dat vier jaar lang in de betreffende meren niet met sleepnetten (de zogenaamde ‘zegen’) op brasem en blankvoorn gevist wordt en een periodieke monitoring van de visstand plaatsvindt. De beide beroepsvissers gaan daarvoor in het seizoen ieder tien dagen, samen met een medewerker vanuit de sportvisserij, de visstand op de Randmeren bemonsteren. Voor de duidelijkheid: ALLE gevangen vis wordt weer netjes teruggezet. In 2022 wordt het experiment geëvalueerd.


Voorlopig verleden tijd

Uiteraard hangt hier voor de sportvisserij wel een kostenplaatje aan, op de ALV van 2019 zullen wij onze leden hierover informeren en daarnaast zullen wij een voorstel aan de leden voorleggen om dit project van MidWest financieel te ondersteunen. Onze bijdrage wordt dan gebruikt om de uittrek van vis naar het Markermeer in kaart te brengen, iets wat zeker ook een rol speelt in deze problematiek.

De visserij met fuiken op aal gaat gewoon door, maar de verwachting is dat de visstand zich de komende jaren zodanig zal herstellen dat brasem en blankvoorn weer duurzaam door beroepsvissers te vangen is. Ook de overlast van waterplanten is dan, door het herstel van de brasemstand, hopelijk weer enigszins afgenomen.


Eind goed, al goed?