Zo af en toe komt er ook wel eens iets moois bij MidWest vandaan. Recent werd in een nieuwsbrief verslag gedaan van het gegeven dat de hengelsport door onwetendheid van “niet” sportvissers in gemeenteraden de komende jaren steeds meer onderdruk zal komen te staan. De hengelsport zal het in deze tijden met Groene Partijen (waar óók sportvissers graag op stemmen) steeds lastiger krijgen. In de nieuwsbrief werd uitgelegd dat de sportvisserij juist wel een grote bijdrage levert aan milieu en samenleving.

Zo hebben de meeste gemeenten geen weet van de activiteiten van een hengelsportvereniging, weten ze niet dat sportvissers grote natuurliefhebbers zijn en gedragsregels hebben om respectvol met vis om te gaan. Dat jong, oud, mensen met een beperking of ouderen die dit zelfstandig niet meer kunnen (met onze hulp) dichtbij huis ontzettend kunnen genieten langs de waterkant. Dat de sportvisserij veel kennis heeft van waterkwaliteit en visstandbeheer en dat zij op vele beleidsterreinen (sport / welzijn / inrichten openbare ruimte / water / groen) van de gemeente een bijdrage kunnen leveren. Dat we met BOA’s en verenigingscontroleurs controle en handhaving doen en de gemeente daarmee werk uit handen nemen en ook op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren.

Als ze dit allemaal zouden weten dan zou het beeld over sportvissen anders zijn, niet alleen bij politici maar ook in de maatschappij. Het tijdelijk ongerief van de vis voorkomen we niet (voelen vissen pijn?) maar valt weg ten opzichte van de positieve bijdrage die sportvissen heeft voor milieu en maatschappij. Bovendien kan een gemeente baat hebben van onze kennis en expertise. Het is maar dat u het even weet!