De Algemene Leden Vergadering (ALV) van 2019 staat gepland voor woensdag 15 mei 2019. De agenda vindt u hieronder:

 

Locatie: nog niet bekend
Zaal open: 19:45 uur
Aanvang: 20:00 uur
Toegang: uitsluitend op vertoon van een Geldige VISpas van onze vereniging.

 

1. Opening door de voorzitter;

2. Vaststelling agenda en mededelingen;

3. Vaststellen notulen ALV 5 april 2018;

4. Korte terugblik op 2018;

5. De financiën:
1) financieel verslag 2018 en begroting 2019 penningmeester
2) goedkeuring financiën 2018 en begroting 2019 door de leden
3) Vaststellen contributie 2020;

6. Loodvrij vissen / leefnet gebruik / verstandig roofvisbeleid / beroepsvisserij Randmeren / visverbod Tussen de Vaarten;

7. Rondvraag;

8. Sluiting.