Krijgen we na de soap die “inbreng viswater” heet nu ook de soap “beroepsvisserij Randmeren”? Het lijkt erop, want wat is er aan de hand? Zoals u weet heeft onze HSV ingestemd met de 4 jarige stop van de zegenvisserij op de Randmeren. Prima deal, kost een paar centen maar dan heb je (voorlopig) wel wat. Maar inmiddels zijn we een maandje verder en beginnen wij de wenkbrauwen alweer te fronzen. Wat is er aan de hand?

Op 26 oktober stuurde Sportvisserij Nederland een nieuwsbrief rond waarin wij het volgende lezen:
Het is goed om te weten dat direct betrokkenen binnenkort een uitnodiging kunnen verwachten voor een informatie-avond. Hier worden ook aanliggende hengelsportverenigingen uitgenodigd. Verder is het mogelijk om straks mee aan boord te gaan tijdens de onderzoeksdagen. Meer informatie hierover volgt.

Tot op heden hebben we hier niks van gehoord, feit is wel dat de eerste monitoringsvaart al achter de rug is en de 2e komt eraan. Wij volgen dat en hebben Zowel MidWest als Sportvisserij Nederland hierover slechts 3 vragen gesteld:

  1. Waar blijft de uitnodiging voor de informatieavond?
  2. Wie is er namens de sportvisserij mee gegaan (is er überhaupt wel iemand vanuit de sportvisserij meegegaan)?
  3. Hoe worden de resultaten bekend gemaakt?

Relevante vragen van een betrokken bestuur, maar een antwoord blijft uit behalve de standaard reactie van MidWest dat ze binnen 8 weken reageren. Wat is dat toch met die organisatie? Hebben ze de boel wel op orde, zijn ze onbetrouwbaar, is het minachting naar HSV’en, is het aversie tegen een HSV die er bovenop zit (en blijft zitten)? Wij weten het niet. Feit is dat wij keurig hebben ingestemd met het verzoek om vooral geen bedragen op internet te zetten en voornemens zijn de leden op de komende ALV te vragen om in te stemmen met een jaarlijkse bijdrage aan dit project, aan ons ligt het dan toch niet. u zult waarschijnlijk wel begrijpen dat wij hier inmiddels alweer wat genuanceerder over denken ………..

Wordt ongetwijfeld weer vervolgd.