### UPDATE 10-11-2022 ###
Omdat we de website graag overzichtelijk houden en van mening zijn dat specifieke kwesties makkelijk door iedereen teruggevonden moeten worden hebben we alle artikelen m.b.t het coalitieakkoord op 1 pagina samengebracht, u vindt hem via deze link. Een uitermate belangrijke kwestie die veel meer omvat dan slechts onze hobby, besef dat goed. Een wethouder die meent te moeten bepalen welke hobby u wél en welke u niet mag beoefenen? Het kan (vooralsnog) blijkbaar in Almere! Inmiddels is duidelijk dat de politiek zich roert tegen dit coalitieakkoord, wordt vervolgt.