Medio 2017 is Waterschap Zuiderzeeland begonnen met de aanleg van natuurvriendelijke oevers rondom Almere in de Hoge en de Lage Vaart. Aangezien dergelijke oevers en de hengelsport doorgaans niet samen gaan hebben we deze werkzaamheden nauwlettend gevolgd en met de visrechthebbende (Spoirtvisserij MidWest Nederland) gecommuniceerd over de voortgang en struikelpunten. Met name de oude schoeiing die boven de waterspiegel uitstak was een aanzienlijke belemmering voor de sportvisserij, evenals de enorme hopen grond die op onderstaande foto’s goed zichtbaar zijn. Wij hebben hierover aan de bel getrokken maar gelukkig viel het allemaal mee.

Inmiddels is te zien dat de oever weer netjes glad getrokken is en dat de oude schoeiing verdwenen is. Deels althans, we zijn geïnformeerd dat deze oude schoeiing op 80 centimeter onder de waterspiegel is afgezaagd. Wat rest is weliswaar een wat steile oever ,maar vissen is hier zeker nog wel mogelijk.