Vandaag kreeg de hengelsportvereniging via-via een melding over vissterfte in het Oostvaarderplassen gebied. Dat is niet de eerste keer, het zou kunnen dat de oorzaak gezocht moet worden in de ‘reset’ aldaar wat een lage waterstand tot gevolg heeft in combinatie met het warme zomerweer. Staatsbosbeheer is gealarmeerd en heeft inmiddels stappen gezet om te proberen de vis in nood aldaar weg te vangen. Dat zal niet meevallen gezien de stand van zaken mbt begaanbaarheid, hopelijk valt er nog wat te redden.

Maar mocht je een dergelijke situatie waar dan ook aantreffen, ga dan geen eigen acties ontplooien maar neem direct contact op met jouw hengelsportvereniging, dát is namelijk de aangewezen belangenbehartiger in dit soort kwesties. Zij weten waar ze dergelijke zaken moeten melden en zij weten waar ze aan de bel moeten trekken. Jullie zijn de duizenden ogen in het veld, zij zijn de postbus om te ontvangen, te selecteren en te verzenden. Samen voor het hoogst haalbare resultaat!!

Overigens leeft het idee dat er niets gebeurt en dat iedereen het maar laat gebeuren, dat is niet waar. De afgelopen jaren is er al 60 ton (60.000 kilo) vis overgezet naar het markermeer. Er gebeurd dus wel degelijk wat, het lijkt alleen een bodemloze put te zijn aldaar: klikkerdeklik en  klikkerdeklik