**update 13/10**
Afgelopen week hebben we diverse meldingen gekregen over vissterfte in een watergedeelte langs het Fontanapad bij het Weerwater. Deze sloot is deels gedempt voor de verbreding van de A6 en aan de kant van het Weerwater is een dam gemaakt met een tweetal buizen als verbinding. Het lijkt erop dat deze buizen niet aan de verwachting voldeden. De BCWA heeft direct na de eerste melding van buurtbewoners contact opgenomen met de gemeente, die het op haar beurt heeft doorgezet naar het Waterschap. Dit heeft erin geresulteerd dat de dode vis is weggehaald waarna wij met het Waterschap afspraken hebben gemaakt m.b.t. monitoring en, indien noodzakelijk, afvissen. Inmiddels is besloten om het gedeelte op korte termijn leeg te vissen waarna er een ‘inlaatbeperking’ wordt aangebracht zodat de grotere vis er niet meer in kan zwemmen.

Update 13-10-2017
Inmiddels is er geen duidelijke oorzaak gevonden: alle waardes van het water zijn prima in orde en de duiker functioneert voldoende. Afvissen bleek door de bodemstructuur niet effectief, maar de vis die wel gevangen is verkeerde in uitstekende conditie. Afgesproken is dat we ons beperken tot ‘waakzaamheid’, hopelijk blijft het hier verder bij.