113

Een verantwoord beheer van de visstand is voor de natuurwaarden en sport- en beroepsvisserij van wezenlijk belang. Een visstand beheerplan kan daarbij wenselijk zijn. Dergelijke plannen zijn inmiddels verplicht voor rijkswateren. ABB (Actief Biologisch Beheer) waarbij vissen worden verwijderd en/of uitgezet is een vorm van visstandbeheer. Op langere termijn zijn het waterbeheer en de inrichting meestal echter sterker bepalend voor de visstand.

Visstand onderzoek Almere Haven.

Op 3 december 2007 heeft onze hengelsport vereniging samen met Sportvisserij Nederland een visstand onderzoek uitgevoerd in Almere Haven. We hebben van dit onderzoek een uitgebreid verslag gemaakt, klik hier om dat verslag te lezen.

Visstand onderzoek Almere Buiten.

Op 314 maart 2012 heeft onze hengelsport vereniging samen met Sportvisserij Nederland een visstand onderzoek uitgevoerd in Almere Buiten. We hebben van dit onderzoek een uitgebreid verslag gemaakt, klik hier om dat verslag te lezen.

102