Na 2 jaar touwtrekken om het visrecht in de jachthaven in Almere Haven heeft Sportvisserij MidWest Nederland (destijds de visrechthebbende) de ‘strijd’ om dit stuk viswater toch verloren. De reden hiervoor is dat zij niet onomstotelijk heeft kunnen aantonen dit viswater tussen 1976 (eerste huurovereenkomst) en 1999 actief te hebben gehuurd. Geen enkele instantie (en ook MidWest zelf) heeft de verlengingen (het bewijs) in het archief, wat vrij vertaald betekend dat deze verlengingen voor verhuur nooit gedaan zijn. Met andere woorden: MidWest is hierdoor het visrecht kwijt en dit watergedeelte is voor de sportvisserij verloren gegaan.

De betreffende haven in Almere is al per 1-7-2019 uit de VISplanner gehaald, de reden dat u dit nu pas hoort is dat wij op het standpunt stonden dat MidWest als visrechthebbende zelf het boetekleed moest aantrekken en de sportvissers moest informeren. Het lijkt er echter op dat zij dit niet gaat doen, vandaar dat wij het nu alsnog zelf maar doen.

Indien MidWest op termijn beter nieuws te melden heeft zal zij ons informeren.