De titel van dit bericht zegt het eigenlijk al, óók in 2018 ontvangen we graag weer foto’s van gevangen projectspiegels zodat we kunnen zien hoe het met ze gaat maar vooral ook omdat we dan doorgaans weer een adoptieouder gelukkig kunnen maken. Wel is inmiddels duidelijk dat veel vissers hun vangst niet meer melden, en helemaal onbegrijpelijk is dat zeker niet.

Op de afgelopen ALV heeft de werkgroep die het bestuur heeft benadert voor een vervolg zich ‘hard gemaakt’ voor de mogelijkheid om de vis te melden zonder dit verder naar buiten te brengen, in het belang van het project heeft het bestuur daarmee ingestemd. Gedacht wordt om af en toe een algemeen berichtje naar buiten te brengen en op termijn met de resultaten iets te organiseren. Duidelijk is wel dat dit project een succes is, dankzij terugmeldingen is duidelijk dat de vissen het op ons water goed doen.

Een gevangen vis terugzoeken is echter soms een makkie, maar soms ook een hels karwei waarbij dan uiteindelijk helaas toch niet met zekerheid vast komt te staan of we nou de juiste vis hebben of niet. Dat komt dan vooral door de kwaliteit van de aangeboden foto’s, je kan ons daarbij eenvoudig helpen. Maak vooral een leuke man/vis foto, maar maak voor de herkenning ook nog even een close-up van de staartwortel zoals je op de foto onderaan dit artikel kunt zien. Met dergelijke foto’s is het terugzoeken van jouw vis echt een fluitje van een cent. En als je de vis dan ook nog even wilt wegen zou dat helemaal mooi zijn, wij zouden je dan ook willen vragen: “doe je best, óók in 2018”!

Het zou mooi zijn om in de toekomst eens een avondje organiseren voor leden en adoptie-ouders om de gegevens eens te bekijken en misschien wat leuke conclusies te trekken, wordt vervolgt ……