We krijgen de laatste weken veel klachten over de passantenhaven in Almere Buiten welke in bezit is genomen door ‘waternomaden’ die een zwervend bestaan leiden. Naast de overlast waar de buurt recent via Omroep Flevoland al melding van maakte wordt ook de visserijwet veelvuldig overtreden. De meldingen die wij met enige regelmaat krijgen betreffen het gebruik van een leefnet, de kapitale snoek wegvangen voor de handel, fuiken, stroperslijntjes en het vissen met levend aas.

Dan moet je als vereniging met vrijwillige controleurs (gastheren) altijd de afweging maken of optreden door deze vrijwilligers ‘haalbaar’ is, het bestuur is van mening dat handhaven van de visserijwet aldaar door onze mensen geen optie is.

Wij hoopten vervolgens op extra inzet van de BOA’s van MidWest maar gebleken is dat MidWest niet bereid is om hiermee aan de slag te gaan. Zij meldt dat het een ‘sociaal maatschappelijk probleem  is waar de gemeente Almere maar een oplossing voor moet zoeken. Een enkele actie vanuit de handhaving van Midwest op het gebied van de visserijwet of ‘de wet dieren’ acht zij niet wenselijk omdat de kans op escalatie te groot is en het rendement te klein.

Op ons voorstel om de BOA’s van MidWest voor wat extra aandacht de samenwerking te laten zoeken met lokale handhavers wegens hun uitgebreide kennis m.b.t. hengelsport gerelateerde regelgeving is tot op heden vanuit MidWest geen reactie gekomen. Uiteraard hebben ook wij de kwestie aangekaart bij de gemeente en er beweegt nu wel degelijk iets. We zien vaker politiecontrole aldaar maar verwachten niet dat dit hengelsport gerelateerd is, en juist dáár zou een vorm van samenwerking met MidWest BOA’s toch goed voor zijn.

Ziet u op die locatie iets wat hengelsport gerelateerd is en niet door de beugel kan? Meld het dan direct via 0900-8844.