Op initiatief van één van onze leden, Rody Calis, wordt binnenkort de eerste onderhoudsuitzetting voor het Spiegelkarper Project Almere op het Weerwater gedaan. Een spiegelkarperproject wat in oktober 2010 is gestart, gevolgd door een tweede uitzetting in november 2012. U kunt de verslagen van deze uitzettingen teruglezen via onderstaande links:

http://www.kca-almere.nl/kca/WP%20uitzetting%202010.htm
http://www.kca-almere.nl/kca/WP%20uitzetting%202012.htm

Inmiddels is gebleken dat deze vissen het uitstekend doen maar tegelijkertijd stellen wij vast dat Rody een goed punt heeft en dat het project inderdaad wel een vervolg moet krijgen in de vorm van onderhoudsuitzettingen. Doen we dat niet, dan zijn de spiegelkarpers over een paar jaar waarschijnlijk weer zo goed als verdwenen.

Uitzetten, kan dat zomaar?
Absoluut niet, daar gelden strenge richtlijnen voor en je moet goed onderbouwd voor de dag komen als je een dergelijk project op openbaar water wilt realiseren. Onze voorzitter heeft daarom voor dit ‘onderhoud’ een plan met een bezettingsverloop ontwikkeld wat hij heeft voorgelegd en toegelicht bij de waterbeheerder (het Waterschap Zuiderzeeland). Het bestuur van Zuiderzeeland heeft hier vervolgens mee ingestemd, het resultaat voorziet voor de komende jaren in uitzettingen van 70 vissen (140 kilo) per keer, en dan óm het jaar. De volgende uitzetting wordt dus in 2020 en tussentijds wordt er met het Waterschap geëvalueerd. Voor het verzamelen van data zal er in 2019 een visstandonderzoek op de Leeghwaterplas worden uitgevoerd en blijven terugmeldingen natuurlijk uitermate belangrijk. Blijf je vangsten daarom melden, dat kan desgewenst ook anoniem.

Met deze onderhoudsuitzettingen is een constante bezetting en een qua leeftijdsopbouw gevarieerd bestand tot in lengte van dagen gegarandeerd. Uiteraard is het plan qua hoeveelheid uit te zetten karper volledig in lijn met het convenant over uitzettingen van karper tussen Waterschappen, Sportvisserij Nederland en Rijkswaterstaat, wat ook niet onbelangrijk is natuurlijk. De tijden van klakkeloos “storten” zijn wat dat betreft wel voorbij.

 

Spiegeltjes uitzetten: vele handen maken licht werk
Uitzetten is een leuk klusje: verzamelbadje en speciekuipen vullen met water en klaarzetten, weegattributen klaarzetten, vissen van de wagen naar het badje brengen, alle vissen één voor één wegen en fotograferen, dat is met 2 personen echt geen doen. Wil jij hierbij komen helpen??? Wij roepen hierbij belangstellenden (en belanghebbenden) op om zich even bij ons te melden via info@hsvalmere.nl. Zodra er duidelijkheid is over dag en tijd (het wordt voor 99% zeker wel een zaterdag) zullen wij je dan benaderen met het verzoek om ons te komen helpen bij het uitzetten. Overigens zijn belangstellenden ook natuurlijk van harte welkom.

 

Welke vissen kiezen we?
De vissen zijn inmiddels besteld, wij hebben geprobeerd aan te haken bij het kweekprogramma van de KSN (zie foto) maar dat is toch niet gelukt. Rijden naar Almere met zo’n 140 kilo karper was voor de transporteur geen optie vanwege de kosten. Daarom gaan we verder zoals we dat in beginsel eigenlijk al van plan waren, onze vissen komen tegelijkertijd mee met de vissen die voor het SKP Zuidelijke Randmeren besteld worden waar Joris Weijtjens samen met Tim Frijters de kar trekt. Een SKP wat onze vereniging overigens ook dit jaar trouwens weer financieel ondersteund met een kleine bijdrage. Goede ervaringen met deze mensen dus alle vertrouwen.

 

Wanneer komen ze?
We zullen nu even geduldig moeten afwachten wanneer de vissen komen, het verleden heeft geleerd dat afspraken maken met leveranciers moeilijk is maar uiteraard zullen wij, zodra we concrete info hebben, dit direct via de website en Facebook met u delen.

 

Visje adopteren?
Om de kosten te drukken zal er ook dit keer weer een adoptieplan worden verzorgd. Liefhebbers kunnen 1 of meerdere vissen adopteren á 5 euro per stuk, iedere vis wordt maximaal 1x geadopteerd dus iedere adoptieouder heeft een eigen vis. Een vis adopteren betekent dat je, zodra er een terugmelding van deze vis is, hierover geïnformeerd zal worden  (online vermelden zoals op deze pagina zijn we helaas mee gestopt). Wil jij ook 1 of meerdere vissen adopteren? Laat het ons zo snel mogelijk even weten via info@hsvalmere.nl, we gaan uit van 70 vissen en betalingen en administratie regelen we nadat de vissen zijn uitgezet. Omdat we niet precies weten hoeveel vissen er komen (bestelling gaat per kilo’s) geldt: op = op.