Met een geheel nieuwe webapp om spiegelkarpers te melden geeft de “Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer” samen met de Matching Community de aftrap van de meldcampagne 2020. Heb je nog nooit een spiegelkarper van openbaar water gemeld, bijvoorbeeld omdat je de weg naar het SKP niet wist? Volg de instructies op de nieuwe website van de Matching Community en melden, waarvandaan ook, is een fluitje van een cent. Bovendien is je privacy gewaarborgd en mag je de locatieaanduiding van je vangst zo vaag houden als je wil.

 

Wat mag je terug verwachten?
De Matching Community streeft er naar om binnen twee dagen na je melding je alvast iets algemeens te vertellen over de gemelde spiegelkarper. Als je veel geluk hebt krijg je zelfs direct een terugkoppeling met een matchende plankfoto. In de praktijk kan een match echter best lang duren. Matching vindt in eerste instantie plaats binnen de Matching Community. De Matching Community heeft op dit moment een snel groeiende databank op onze afgeschermde ‘One Drive’ waarin nu al ruim 40.000 plankfoto’s (linkerflanken) zijn opgenomen. Bovendien heeft deze community de beschikking over ruim 30 ervaren matchers. Bij de zoektocht naar een match worden eventueel ook de SKP’s die zijn aangesloten bij de Matching Community ingeschakeld. De matchers van de Matching Community geven het niet snel op!


Deze match vond anderhalf jaar na de melding plaats in de Matching Community

 

Wat gebeurt er met je melding met of zonder match?
Bij de matching Community is de melder de baas! Dat betekent dat nooit zonder uitdrukkelijke instemming (van de melder) melding noch match in de openbaarheid wordt gebracht! En zelfs als de melder geen bezwaar heeft tegen publicatie, wordt afgewogen of de openbaarheid, bijvoorbeeld vanwege stekherkenning, geen ongewenste bijeffecten heeft. Meldingen en matches worden in geanonimiseerde vorm en in afgeschermde mappen opgeslagen. De gegevens doen mee in de cijfers waaruit de BVK kan putten voor het SKP-monitoringsonderzoek. Jaarlijks worden verzamelde gegevens aan ofwel de betreffende SKP-coördinator ofwel in geanonimiseerde vorm aan de visrechthebbende gerapporteerd.

Dus: zorg dat je meldklaar bent voor het nieuwe karperseizoen en surf naar de website van de Matching Community: https://skp.karperbeheer.nl/ en volg de instructies om de webapp op je smartphone te zetten.