Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat Sportvisserij MidWest Nederland (de visrechthebbende op de vaarten en tochten in Zuidelijk Flevoland) een ‘Masterplan Karperuitzet’ heeft ingediend bij het Waterschap Zuiderzeeland wat moet leiden tot de uitzet van zo’n 800 spiegelkarpers in Flevoland. Verdere details (uitzetten op de Hoge Vaart, de Lage Vaart of, net als de laatste keer, ergens midden in Lelystad?) ontbreken uiteraard want dit soort zaken moeten wij altijd via-via vernemen. Het plan is formeel ingediend en zal door het Waterschapsbestuur getoetst en beoordeeld worden. Wordt dus vervolgt …….