Op 15 oktober 2019 heeft Sportvisserij MidWest Nederland (de visrechthebbende op de vaarten en tochten in Flevoland) een ambitieus plan ingediend om het karperbestand in Flevoland weer op peil te brengen. Dit ‘Masterplan Karperuitzet’ is ingediend via de Visstand Beheer commissie (VBC) van Waterschap Zuiderzeeland en moet leiden tot de uitzet van zo’n 800 spiegelkarpers in Flevoland. Verdere details (bv met betrekking tot de uitzetlocaties) ontbreken, het plan is wel formeel ingediend en zal door het Waterschapsbestuur getoetst en beoordeeld worden. Wordt dus vervolgt …….

Update 21 mei 2020: na 7 maanden stilte maar weer eens geïnformeerd. Hopelijk volgt een reactie vanuit MidWest snel.
Update 12 juni 2020: Bericht van MidWest: “Wij zijn nog in gesprek met betrokken partijen over het Masterplan Karper uitzet Flevopolders. Zodra er iets goeds over te melden is zullen wij onze leden daarover informeren.”
Update 15 juni 2020: bericht van Zuiderzeeland:
Op 12 maart (5 maanden na het indienen van het plan) is er overleg geweest tussen Sportvisserij MidWest Nederland (de visrechthebbende) en Waterschap Zuiderzeeland (de waterbeheerder). Het plan wat de adviseur van MidWest ingediend heeft voldoet op een aantal punten niet aan de afgesproken karperuitzetrichtlijn én er is op een aantal punten verschil van mening over hoe de karperuitzetrichtlijn hier gebruikt moet worden. Wanneer hier uitsluitsel over is kan men gaan kijken welke spiegelkarperuitzet past bij het watersysteem in Flevoland. Daarnaast wordt op voorhand vanuit Zuiderzeeland al gemeld dat er in ieder geval dit jaar geen vis wordt uitgezet.
Update 1 oktober 2020 (1 jaar na de aanvraag): Even geïnformeerd naar de stand van zaken. Wordt vervolgt ………….
Update 18 november 2020: Op de vergadering bij Zuiderzeeland even ter sprake gekomen maar nog geen vorderingen. Wel een voorzichtige poging om alvast iets uit te mogen zetten maar daar werd niet enthousiast op gereageerd. Wordt vervolgt ………….

Overigens moet u wel weten dat HSV’en hier door MidWest op geen enkele wijze bij betrokken zijn of over geïnformeerd worden, inhoudelijk zijn zij verder dus niet op de hoogte.