Het begrip ‘Stadswater’

In de “Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren” behorende bij de VISpas wordt gesproken over ‘stadswateren’ in relatie tot de geldende regels op ons viswater. Welke wateren onder het begrip ‘stadswater’ vallen vindt u terug in het overzicht hieronder:

HSV Almere heeft het volledige visrecht op alle wateren binnen de gemeente Almere met uitzondering van de volgende watergedeeltes:
– De Hoge Vaart;
– De Lage Vaart;

De vereniging heeft wél het volledige visrecht op alle aangesloten watergedeeltes/zijtakken van deze vaarten binnen de gemeentegrenzen van Almere.

Met het begrip “stadswater” wordt het volgende bedoeld:
Alle wateren binnen de gemeentegrenzen van Almere waar HSV Almere het visrecht heeft, uitgezonderd de volgende wateren:
– Het Weerwater.
– De Leeghwaterplas.
– De Noorderplassen.
– De Lange wetering.
– De Rechte wetering.
– De Kromme wetering.
– De Insteekhaven.

Op de volgende wateren binnen Almere mag niet gevist worden:
– De Wilgenplas;
– De Lepelaarplassen;
– De 3 vijvers in ‘Tussen de Vaarten’ (evenwijdig aan de Meindert Hobbemastraat);
– De 2 siervijvers bij het Hennahof (Almere Buiten);
– Het Kromslootpark;
– De watergedeeltes tussen de woningen aan de Zuidkant van de Noorderplassen.