Contact

Contact met de BCWA:
U kunt contact opnemen met de BCWA via dit mailadres: bcwa@hsvalmere.nl

 

Gevallen van  vissterfte, blauwalg en botulisme dienen gemeld te worden bij het Waterschap Zuiderzeeland: 
06 – 1132 4193   óf 0320 – 274 911 (beide 24 uur per dag bereikbaar)

Voor meldingen buitendijks (Randmeren / Markermeer / IJmeer) dient men te bellen met:
Rijkswaterstaat:  0320 – 297493 óf de centrale meldpost: 0320 – 261111.

 

Voor minder dringende zaken kunt u contact opnemen met de gemeente Almere.  U kunt hiervoor bellen met:
het ‘Klanten contact centrum’: 036-53 999 11

Tevens is er een meldpunt stroperij:
0800-0488