Nadat we de afgelopen week wat sceptisch waren wegens het ontbreken van enig enthousiasme bij de secretaris van Sportvisserij MidWest Nederland m.b.t. het organiseren van een thema-avond met HSV’en over de beroepsvisserij op de Randmeren, blijkt dat de adviseur van MidWest juist wél heel graag input van betrokken verenigingen wil hebben.

Hij heeft ons toegezegd om op korte termijn een thema-avond te organiseren, samen met bestuurders van HSV’en die rond deze Randmeren hun werkgebied hebben. Voor ons bestuur geldt dat wij het dan graag willen hebben over de quota: hoe komt deze tot stand (op basis waarvan) en wie heeft hierin het laatste woord, over bijvangst (wat mag wel en wat mag niet, maar vooral: waarom?) maar vooral ook of er mogelijkheden zijn om als hengelsport hier inspraak in te krijgen. Verwacht niet dat alles ineens anders zal worden, reken er wel op dat wij (en dan bedoel ik de betrokken HSV’en samen met de federatie) bereid zijn om hier samen de schouders onder zullen zetten. Dat is al enorme winst!